Originals

CODERCH, J; HERNÁNDEZ, V. Anàlisi “interminables”, distorsió del jo i personalitat borderline.

ESKELINEN, T. Els obstacles a la cura analítica: comentaris a “Anàlisi terminable i interminable”.

O´SHAUGHNESSY, E. Paraules i elaboració.

Revisions
Primeres Jornades de la REVISTA CATALANA DE PSICOANÀLISI

FOLCH, P., HERNÁNDEZ, V. Psicoanàlisi i psicoteràpia. Diagnòstic i indicacions en l´adult.

TORRAS, E.; TOUS, JM. Psicoanàlisi i psicoteràpia. Diagnòstic i indicacions en el nen i l’adolescent.

Aplicacions de la Psicoanàlisi

MIRÓ, MT. Simbolització i aprenentatge.

Qüestions de lèxic

FOLCH, P. Nota sobre la traducció al català de “SPALTUNG” I “SPLITTING”.

Lligams interdisciplinaris

Psicoanàlisi i Psiquiatria

CALVO, F. Delinqüència juvenil: l’assistència a Catalunya, actualment.

CLUSA, J. Implicacions relacionals de l’assistència psicològica a la Institució.

Psicoanàlisi i Psicologia social

GABRIEL, Y. Una contribució psicoanalítica a la sociologia del sofriment

Avui comentem

Llibres
ACKERMAN, NJ. A theory of family systems. (Recensió: MT.Miró).

MITCHELL, J. The selected Melanie Klein. (Recensió: A.Grimalt).

PÉREZ-SÁNCHEZ. M. Observación de niños. (Recensió: LL.Viloca).

SÁNCHEZ, G. El psicoanálisis, una nueva profesión. (Recensió: F.Calvo).

SEGAL, H. Melanie Klein. (Recensió: A.Grimalt).

WIDLÖCHER, D. Metapsychologie du sens. (Recensió: P.Folch).

Revistes
International Journal of Psychoanalysis. Vol. 67; 1986. (Recensió: MT.Miró).

International Journal of Psychoanalysis. Vol. 68; 1987. (Recensió: A.Perez Sanchez).
Internatioanl Journal of Psychoanalysis. Vol. 68; 1987. (Recensió: E.Wieland).

Journal of the American Psychoanalytic Association. Vol. 34,1986. (Recensió: J.Coderch).

Psychoanalytic Quaterly. Vol. LV; 1986. (Recensió: J.Coderch).

Notícia de l’actualitat psicoanalítica

VII Conferència de la Federació Europea de Psicoanàlisi. Barcelona.

Segona Jornada de la REVISTA CATALANA DE PSICOANÀLISI. Cabrils, Barcelona.

Psychoanalysis Unit (Unversity College London)-Melanie Klein Trust. Londres.