Editorial

Originals

Sobre la transferència negativa

SANDLER, AM. Alguns comentaris preliminars sobre el concepte de transferència negativa.

LETARTE, P. La palla…,la biga… i moltes altres coses. (Aspectes amagats de la transferència negativa i de la resistència).

SCHACHT, L. El desenrotllament de la transferència negativa en l’anàlisi d’un infant i la funció de la interpretació.

ESKELINEN, T.; FOLCH, P. La transferència negativa: del clivellament (splitting) a la integració.

COROMINES, J. Algunes consideracions sobre la transferència negativa.

Revisions
FRANCO, JM. Notes sobre la transferència segons els diversos corrents psicoanalítics.

Lligams interdisciplinaris

Psicoanàlisi i Filosofia

DAURELLA, N. Filosofia i Psicoanàlisi en el pensament de Freud.

WILL, D. Psicoanàlisi i la nova filosofia de la ciència.

Avui comentem

Llibres
BERGERET, J. La violence fondamentale. (Recensió: JM.Franco).

GROTSTEIN, JS. Identificación proyectiva y Escisión. (Recensió: E.Torras).

GRÜBAUM, A. The Foundations of Psychoanalysis. (Recensió: J.Coderch).

LIBERMAN, D.; de PODETTI, RFB; MIRAVENT, I.; WASERMAN, M. Semiótica y Psicoanálisis de niños. (Recensió: J.Sala).

REPPEN, J. Beyond Freud.

REPPEN, J. Analysts at work. (Recensió: P.Beà).

Revistes

International Journal of Psychoanalysis. Vol. 67 (2); 1986. (Recensió: C.Ganoza).

Journal of the American Psychoanalytic Association. Vol. 34 (1); 1986. (Recensió: J.Coderch).

Libro Anual de Psicoanàlisis; 1985. (Recensió: R.Armengol).

The Psychoanalytic Quaterly. Vol. LV (2); 1986. (Recensió: J.Coderch).

Revue Française de Psychanalyse. Vol. XLVIII (4); 1984. (Recensió: JM.Franco).