Originals

ESTEVE, JO. Els somnis i la interpretació de la transferència.

HERNÁNDEZ, V. La fantasia inconscient a la pràctica psicoanalítica.

JIMÉNEZ, E. Sobre identificació projectiva.

MIRANDA, C. Reconstrucció, construcció, reparació.

Revisions
BOTT,E. Alguns desenvolupaments de l’obra de Melanie Klein.

Aplicacions de la Psicoanàlisi

COROMINES, J. amb la col·laboració de C.VILAGINÉS. Experiència de treball amb un grup de mares en un servei d’estimulació precoç.

Lligams interdisciplinaris

Psicoanàlisi i Medicina

PONCES, J.; AGUILAR, J. Enfocament psicosomàtic de la paràlisi cerebral: visió psicodinàmica.

Psicoanàlisi i música

RECHARDT, E. Sobre la cognició musical i els esquemes arcaics de significació.

Qüestions de lèxic

ESTEVE, JO. Sobre la identitat.

Avui comentem

Llibres
ABUCHAEN, J. Síntoma y Angustia. Estudio psicoanalítico. (Recensió: C. Miranda).

BETTELHEIM, B. Freud and Man´s soul. (Recensió: J.Freixas).

GUILLEM, P.; LOREN, JA. Del diván al círculo. (Recensió: JO.Esteve).

LANGS, R. Unconscious communication in everyday life. (Recensió: AJ.Campo).

STEPANSKY, PE.; GOLDBERG, A.; i cls. Kohut´s Legacy. Contributions to self psychology. (Recensió: S.Adroer).

WINNICOTT, DW. Deprivation and Delinquency. (Recensió: R.Bassols).

Revistes
Journal of the American Psychoanalytic Association. Vol. 33(1); 1985 (Recensió: J.Coderch).

Psychoanalytic Quaterly. Vol. LIV (2); 1985 (Recensió: J.Coderch).

Revista de Psicoanálisis. Vol. XLII (3); maig-juny, 1985. (Recensió: G.Bodner).

Revue Française de Psychanalyse. Vol. XLIX( 5); 1985. (Recensió: JM.Franco).

Notícia de l’actualitat psicoanalítica

Reunió de les Societats Ibèriques de Psicoanàlisi. Barcelona.

Segon simposi científic de la Federació Europea de Psicoanàlisi. Divonne-les-Bains (Ginebra).

Psiquiatria Infantil a debat. Barcelona.

Curs de Psicoteràpia per a l´internista. Barcelona.

Publicació del primer número del “Libro Anual de Psicoanálisis”.