Editorial

Originals
FREUD, S. Sinopsi de les neurosis de transferència.

Sobre la identitat.

BASSOLS, R; BEÀ, J. ; CODERCH, J. La identitat i els seus límits.

CALVO, F. Identitat i emigració.

ESKELINEN, T. Dona: un home mancat o una teoria mancada ?.

TORRAS, E. Sobre l’esquema corporal i la identitat.

Revisions
FREIXAS, J. La identitat en l’obra de Freud.

ADROER, S.; FREIXAS, J.; TOUS. JM. Evolució del concepte d’identitat en la psicoanàlisi.

Aplicacions de la Psicoanàlisi

COROMINAS, J. Defenses autístiques en els nens psicòtics: Estudi i aplicacions en psicoteràpia i psicopedagogia.

Lligams interdisciplinaris

Psicoanàlisi i Filosofia

VALLS, R. Identitat i diferència.

Psicoanàlisi i Ciències Socials

BADIA, A. La identitat lingüística i les identificacions nacionals.

SYMINGTON, N. La bomba: perspectiva d’un psicoanalista.

Avui comentem

Llibres
ANZIEU, D.; DOREY, D.; LAPLANCHE, J.; WIDLÖCHER, D. La pulsion; pour quoi faire?. (Recensió: J.Freixas).

MELTZER, D. Dream-life. (Recensió: P.Folch).

NEMIROFF, RA.; COLARUSSO, CA. The race againts time. (Recensió: J. Coderch)
SANDLER, J.; KENNEDY, H.; TYSON, R. Conversaciones con Anna Freud. La técnica en psicoaálisis de niños (Recensió: A.Icart).

TIZÓN, J. Apuntes para una psicologia basada en la relación. (Recensió: J. Freixas).

Revistes
Journal of the American Psychoanalytic Association. Vol. 32 (4); 1984. (Recensió: J.Coderch).

Psicoanálisis. Vol. VI (1,2-3); 1984. (Recensió: G.Bodner).

Psychoanalytic Quaterly. Vol. LIV (1); 1985. (Recensió: J.Coderch).

Revue Française de Psychanalyse. Vol. XLIX (2); 1985. (Recensió: JM.Franco).

Notícia de l’actualitat psicoanalítica

34e. Congrés de l’associació Psicoanalítica Internacional. Hamburg.

Simposi Internacional sobre separació-individuació. Paris.

Seminari sobre l’Infant psicòtic. Bèrgam(Italia).

El nen en el primer any de vida: observació de nadons.

Placa commemorativa de Melanie Klein a Londres.

Associació Internacional de Psicoanalistes contra les armes nuclears.