Originals

ESKELINEN,T. Els vestits de l’emperador.

FOLCH, P. Control del Self de l’objecte segons model relacional obsessiu.

LANGS, R. Modalitats de “cura” en psicoanàlisi i psicoteràpia psicoanalítica.

RALLO, J.; TORRAS, E. Passat i present en la interpretació.

Revisions
FREIXAS, J. Gènesi i tòpica del judici de realitat en l’obra de Freud.
Aplicacions de la Psicoanàlisi.

ESCARIO, L. Psicoteràpia en el període de latència.

Lligams interdisciplinaris.

Psicoanalisi i Psicologia

MITJAVILA, M. Llenguatge oníric i pensament infantil.

Qüestions de lèxic

ESTEVE,J. O. El vocabulari català de la psicoanàlisi

Avui comentem

Llibres

DI CAGNO, L. Il neonato e il suo mondo relazionale. (Recensió: J.Coromines).

GRINBERG, L.; GRINBERG, R. Psicoanálisis de la emigración y del exilio. (Recensió: J.Beà).

LAUFER, M. Adolescence and Developmental Breakdown. (Recensió: P.Folch).

TIZÓN, JL.; ROSELL, MT. Salud mental y trabajo social. (Recensió: J.Clusa).

Revistes
International Journal of Psycho-Analysis. Vol. 66 (1); 1985. (Recensió: E.Jiménez).

Journal of the American Psychoanalytic Association. Vol. 32 (3); 1984. (Recensió: J.Coderch).

Revista de Psicoanálisis. Vol. 41, (1); 1984. (Recensió: G.Bodner).

Psychoanalytic Quaterly. Vol. LIII (3); 1984. (Recensió: J.Coderch).

Psychanalyse a l´Université. T. 9 (36); setembre 1984. (Recensió: J.Freixas).

Notícia de l´actualitat psicoanalitica

6è. Congrés de la Federació Europea de Psicoanàlisi

Congrés Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del niño y del adolescente.

Vº Encuentro Luso-Español de Psicoanàlisis.

Primers quinze anys del Servei de Psiquiatria del Nen i de l’adolescent de l’hospital de la Creu Roja de Barcelona.

Participació de l’Institut de Psicoanàlisi en activitats científiques