Originals

CALVO, F. Diversos aspectes psicològics dels ulls i del mirar.

ESKELINEN,T. Ús i mal ús de l’observació en els pacients histèrics.

HERNÁNDEZ,V. La personalitat borderline i el criteri de realitat.

JOSEPH, B. Mecanismes de defensa i fantasia en el procés psicoanalític.

Revisions

ESKELINEN, T.; FOLCH, P. Concepte,implicacions teòriques i derivacions clíniques de la pulsió de mort.

Aplicacions de la Psicoanàlisi

CAMPO, AJ. La depressió en la infància i la psicoteràpia psicoanalítica de les seves manifestacions.

COROMINES, J. Aplicacions de psicopatologia analítica a la pedagogia del subnormal.

Lligams interdisciplinaris

FEDEM, P. De la psicologia de la revolució: la societat sense pare.

BEA, J.; HERNÁNDEZ, V. Don Quixot: Freud i Cervantes,Fonaments literàrio-psicològics de Freud.

Questions de Lèxic

ESTEVE, JO. El vocabulari català de la psicoanàlisi.

Avui comentem

Llibres

IMBASCIATI, A.. Freud o Klein?. La femminilità nella letteratura psicoanalitica postfreudiana (Recensió V. Hernández).

NÁGERA, H.. The developmental approach to childhood psychopathology (Recensió E.Torra).

PETOT, JM.. Melanie Klein. Le moi et le bon object (recensió J.Freixas).

RESNIK S. La mies en scene du rêve. (Recensió O. Esteve).

YAMPEY, N. Psicoanálisis: objetivo, fundamento y técnica (Recensió M. Mitjavila)
Revistes
Journal of the American Psychoanalytic Association. Vol. 34 (3); 1983 (recensió J.Coderch).

Journal of the American Psychoanalytic Association. Vol. 34 (4); 1983 (recensió J.Coderch)

Psychanalyse a l´Université. Vol. 9 (35); juny 1984 (recensió R.Armengol)

The Psychoanalytic Quaterly,Vol. LIII (1); 1984.

Noticia de l’actualitat psicoanalítica

Funcions i activitats de l’Institut de Psicoanàlisi de Barcelona.

Conferències científiques de personalitat estrangeres.

Reunió conjunta de les Societats Psicoanalítiques Espanyola, de Madrid i Portuguesa. Temas: NARCISISME

44é Congrés de Psicoanalistes de Llengua Francesa. Nota Informativa.

Participació de l’Institut de Psicoanàlisi en activitats científiques.

Associació per a la lluita contra la guerra nuclear.