Originals

FREUD, S. Per què,la guerra?

OLIVA, MV. Homenatge a Melanie Klein en el centenari del seu naixement.

SEGAL, H. Contribució de Melanie Klein a la psicoanàlisi: El concepte de posició.

COROMINAS, J. Oralització i altres aspectes de la funció primitiva de la mà.

GRINBERG, L.; RODRÍGUEZ-PÉREZ, JF. Actuacions d’un pacient fronterer (Reflexions quant a l´acting-out).

LÓPEZ, BM. El pacient del discurs ininterromput.

ABELLÓ, N.; PÉREZ-SÁNCHEZ, M. Estructures pre-edípiques. Observació de nadons.

Revisions

BASSOLS, R.; CODERCH,J. Per a un esclariment estructural de les perversions.
Aplicacions de la psicoanàlisi

ESTEVE, JO. Psicoanàlisi i psicoteràpia psicoanalítica.

Lligams interdisciplinaris

PIAGET, J. L´inconscient afectiu i l´inconscient cognitiu.

FREIXAS, J.; TIZÓN, JL. Filosofia de la ciència i psicoanàlisi: Consideracions sobre un mal enteniment.

Qüestions de lèxic

ESTEVE, JO. Noticia inicial. Avui comentem…

Llibres
LAPLANCHE, J. Problematiques IV: L´inconscient et le ça. (Recensió: J.Freixas).

LIBERMAN, D.; LABOS, EC. Fantasia inconsciente,vinculo y estados psicoticos. (Recensió: C.Miranda).

ARONSON, J. The work of Hanna Segal. (Recensió: E.Torras).

TUSTIN, F. Autistic States in Children. (Recensió: JO.Esteve).

Revistes
The International Journal of Psychoanalysis. Vol. 63 (1-2-3); 1982. (Recensió: E. Jiménez).
Journal of the American Psychoanalytic Association. Vol. 30 (4); 1982. (Recensió: J. Coderch).
COIMBRA, A. L’adolescent: Príncep Edip i Rei Narcís. Jornal Do Médico CVIII. Març; 1982, pp. 696-703 (Recensió: J.Freixas).

Notícia de l´actualitat psicoanalítica

PÉREZ-SÁNCHEZ, M. Inicis del moviment psicoanalític a Barcelona.

Activitats
1982 – Reunió conjunta de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi i de l’associació Psicoanalítica de Madrid – Barcelona Maig 1982.

1982-83. – Centenari de Melanie Klein.

Sessió necrològica d´Anna Freud (Gener 1983)

Monografies del Butlletí de la Federació Europea de Psicoanàlisi.

33 Congrés mundial de psicoanàlisi – Madrid,juliol1983

ESKELINEN, T. Notícia de la Federació Europea de Psicoanàlisi.
ADROER, S.; BASSOLS, R.; JIMÉNEZ, E.; MIRANDA, C. Reflexions entorn del 33

Congrès de l´A.P.I. Madrid juliol 1983.