SEP - Revista Catalana de Psicoanàlisi

Revista Catalana de Psicoanàlisi

Psicoanàlisi i salut mental en català des de 1984
ORIGEN

La Revista Catalana de Psicoanàlisi (RCP) és la publicació semestral (amb un número d’estiu i un d’hivern) de l’Institut de Psicoanàlisi de Barcelona, òrgan docent de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi.

Va néixer a la primavera del 1984 de la mà dels doctors Júlia Coromines i Pere Folch. Amb tants anys d’història, s’ha convertit en un referent sòlid per als professionals del camp de la salut mental i disciplines relacionades.

PRESENTACIÓ

La Revista Catalana de Psicoanàlisi té com a objectiu aprofundir en el coneixement teòric, tècnic i clínic de la psicoanàlisi, en les seves aplicacions i en els lligams interdisciplinaris, i promoure així el debat teòric i clínic, social i cultural.

Està oberta a lligams interdisciplinaris amb diferents branques de la psicologia, medicina, biologia, filosofia, ciències socials, pedagogia, art, literatura i epistemologia.

Està íntimament vinculada amb les Jornades de la Revista Catalana de Psicoanàlisi i recull els treballs que s’hi presenten.

La RCP està indexada a RACO (repositori català) i a Dialnet i Latindex, índexs internacionals de revistes de psicologia i ciències socials.

PROCÉS DE DIGITALITZACIÓ

Al desembre del 2014 la Revista Catalana de Psicoanàlisi (RCP) va signar un conveni amb les institucions promotores del projecte Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO).

RACO és un portal cooperatiu des d’on es poden consultar, en accés obert, els articles de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.

La difusió dels articles de la RCP en aquest portal s’efectuarà al mateix moment de la seva publicació i es podrà consultar el sumari i el resum de cada article. El text complet serà accessible, amb el consentiment previ dels autors, dos anys després de la seva publicació en paper. Retrospectivament s’anirà afegint a RACO tota la col·lecció de la Revista Catalana de Psicoanàlisi.

SUBSCRIPCIÓ

La subscripció anual (dos números) té un import de 45 € (IVA inclòs).
Fer una subscripció

RECERCA I LECTURA D’ARTICLES

Al final d’aquesta pàgina podeu trobar tots els sumaris de la revista. I a l’apartat Biblioteca de la SEP hi podeu fer una recerca per autors.

Si desitgeu un volum de la revista en paper us podeu adreçar a la secretària de la SEP.

PRESENTACIÓ I PUBLICACIÓ D’ARTICLES

Psicoanalistes, professionals de la salut mental i d’altres àmbits poden oferir els seus articles per a publicar en les diferents seccions en què està organitzada.

Els treballs preferentment han de ser inèdits (no publicats anteriorment en format imprès ni digital). Es poden presentar treballs escrits en català, castellà, anglès, francès i italià.

Si voleu publicar un article a la Revista Catalana de Psicoanàlisi us podeu adreçar a les editores. Trobareu els requisits per a la presentació d’articles aquí.

Editores: Elena Fieschi i Anna Romagosa

Consell de redacció: M. Dolors Cos, Sherry E. Lupinacci, Montserrat Martínez, Carme Miranda i Montserrat Pol

Secretària: Glòria Estruch

Consell assessor: Jaume Baró (Lleida), Vicent Bermejo (València), Hilda Botero (Bogotà), Núria Camps (Barcelona), Norka Malberg (Barcelona), Luis Martín Cabré (Madrid), Francisco Palacio (Ginebra) i Luís Rodríguez de la Sierra (Londres).

Assessoria lingüística: Margarida Trias

Editora tècnica: Carme Daunas

Coberta: Josep Villaubí