Què és la psicoanàlisi?

La psicoanàlisi és una teoria que investiga i ajuda a la comprensió del funcionament mental normal i patològic. Així mateix, és un mètode terapèutic que tracta els conflictes i dificultats del psiquisme humà.

Va ser creat per Sigmund Freud i ha anat evolucionant gràcies a les aportacions de diversos autors al llarg de més d’un segle, permetent així ampliar l’aplicació del mètode al tractament de nens, adolescents, grups i famílies.

Un aspecte essencial de la psicoanàlisi és el reconeixement que nostra vida emocional és complexa i que té una dimensió inconscient.

De vegades no entenem les idees i temors que donen forma a la nostra manera de veure i de viure al món, ja que han arrelat profundament i semblen funcionar automàticament. Podem trobar-nos repetint conductes perjudicials, sentir-nos atrapats en relacions insatisfactòries i que ens fan sofrir o estancats en el nostre desenvolupament emocional, creatiu o professional.

El tractament psicoanalític es basa en trobades regulars amb l’analista, en els quals, a través del diàleg, s’aconsegueix una millor comprensió d’un mateix, es facilita la resolució dels conflictes, es disminueix el sofriment psicològic i millora la qualitat de vida.

L’Associació Psicoanalítica Internacional (API)

La API és el principal òrgan regulador i d’acreditació per a la psicoanàlisi de nivell internacional. La seva missió és la d’assegurar el vigor i el desenvolupament de la recerca psicoanalítica en els seus aspectes teòrics, clínics, tècnics i ètics.

Fundada per Sigmund Freud en 1910, està formada per 81 societats, distribuïdes en 40 països, amb més de 12.000 membres.

La API celebra bianualment un Congrés Internacional.

Organització Internacional d’Estudis Psicoanalítics (IPSO)

IPSO és l’organització que integra als analistes en formació que pertanyen als diferents Instituts de les Societats components de l’Associació Psicoanalítica Internacional (API).

Els seus objectius principals són facilitar la comunicació i l’intercanvi entre analistes en formació i organitzacions psicoanalítiques de tot el món que realitza a través del seu propi congrés científic bianual, que coincideix amb el de API.

Els analistes en formació dels Instituts tenen els seus representants davant IPSO i participen activament en els diversos esdeveniments internacionals que s’organitzen.