PREMI JÚLIA COROMINAS

1. FONAMENT DEL PREMI

El premi Júlia Corominas és un homenatge a la cofundadora de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi – SEP, societat reconeguda el 1959 per l’Associació Psicoanalítica Internacional (IPA). La Dra. Corominas va desenvolupar una àmplia trajectòria com a analista, formadora i investigadora sobre l’estructuració de la ment humana, tenint presents les experiències més primerenques.

Aquest premi té com a objectiu estimular noves aportacions i investigacions en relació al psiquisme primitiu en nens, adolescents i adults des de la perspectiva psicoanalítica.

2. CONSIDERACIONS DEL PREMI

Es concedeix el premi al millor treball original, sigui escrit en català o en castellà, segons el criteri del jurat nomenat a tal efecte.

El premi consisteix en:

 • Dotació econòmica de 1.000 euros
 • Diploma acreditatiu
 • Publicació del treball a la Revista Catalana de Psicoanàlisi i/o a Temas de Psicoanálisis
 • Lot de llibres d’autors destacats de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi
 • Subscripció a la Revista Catalana de Psicoanàlisi per dos anys
3. BASES DE LA CONVOCATÒRIA
 • El premi es convoca cada dos anys
 • Hi poden participar estudiants i professionals en salut mental d’orientació psicoanalítica de la península ibèrica
 • Els treballs han de ser individuals
 • Per la 1a edició del premi, s’obre la convocatòria l’1 d’abril de 2017. La data límit de presentació dels treballs és el 30 de setembre de 2017
 • La decisió del jurat s’anunciarà el 20 de desembre de 2017
 • L’entrega del premi es durà a terme abans del 30 de gener de l’any següent al de la convocatòria
4. EL JURAT

Per a cada convocatòria s’elegeix un jurat format per cinc analistes: tres membres de la SEP, un membre de l’Associació Psicoanalítica de Madrid (APM) i un membre provinent d’una societat europea. Els components del jurat són designats per la Junta de la SEP.

El jurat per a la convocatòria del 2017 és el següent: Stefano Bolognini (Società Psicoanalitica Italiana – SPI), Rafael Nicolás (SEP), Teresa Olmos (APM), Llúcia Viloca (SEP) i Eileen Wieland (SEP).

5. CRITERIS QUE ES VALOREN EN ELS TREBALLS

L’originalitat dels continguts sobre els aspectes teòrics i clínico-terapèutics i la metodologia emprada, així com la qualitat i claredat de la redacció.

6. ENTREGA DELS TREBALLS

Els autors han d’entregar cinc exemplars impresos.

El treball ha de tenir un màxim de 35 pàgines DIN-A4 (14.000 paraules). Tipus de lletra Times New Roman, mida 12. També s’ha de presentar en un arxiu en format electrònic (CD-ROM. Pen drive).

El treball ha d’estar signat amb un pseudònim. A cap exemplar hi pot figurar el nom de l’autor ni cap esment que en permeti la seva identificació. Tampoc se citarà a la bibliografia. L’autor ha d’adjuntar a la documentació, en un sobre tancat, les seves dades personals: nom i cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic. El sobre no s’obrirà fins que el jurat hagi emès la valoració dels treballs presentats a la convocatòria.

L’adreça d’enviament és:
Societat Espanyola de Psicoanàlisi – SEP
c/ Alacant 27, entresòl C
08022 Barcelona

7. L’autor premiat es compromet a adaptar el format i les característiques del text a les normes de la Revista Catalana de Psicoanàlisi i/o de Temas de Psicoanálisis per a la seva publicació.

8. La participació suposa la plena acceptació d’aquestes bases i l’assumpció de la responsabilitat que pogués sorgir sobre qualsevol reclamació al respecte.

9. LLIBRE DEL REGLAMENT I ACTES

La SEP formalitzarà en un llibre, junt amb les bases del premi, les actes del mateix.

Qualsevol modificació de les bases, que aconselli la pràctica, serà anotada al llibre desprès d’haver estat referendada a l’Assemblea General de la SEP.

L’acta del Premi Júlia Corominas ha d’incloure:

 • Composició del jurat
 • Acta de la reunió en què s’ha adjudicat el premi
 • Títol del treball i dades personals de l’autor
10. COMISSIÓ DEL PREMI
 • President/a de la SEP
 • Director/a de l’Institut de Psicoanàlisi de Barcelona (IPB)
 • Editor/a de La Revista Catalana de Psicoanàlisi
 • Editor/a de Temas de Psicoanálisis