Vols ser psicoanalista?

La finalització de la formació psicoanalítica a l’Institut de Psicoanàlisi de Barcelona permet sol·licitar l’acreditació com a psicoterapeuta a la Federació Espanyola d’Associacions de Psicoterapeutes – FEAP

Per tal d’esdevenir psicoanalista d’adults s’han de cursar estudis específics a l’Institut de Psicoanàlisi de Barcelona (IPB) que és l’òrgan encarregat de la formació dels psicoanalistes dins la SEP. La base d’aquesta formació és:

 • L’assistència a seminaris teòrics i clínics segons el Pla d’Estudis vigent.
 • La realització de tractaments psicoanalítics supervisats per analistes acreditats.
 • El tractament psicoanalític personal, que és un requisit indispensable per a superar, tant com sigui possible, les dificultats personals que podrien impedir comprendre i tractar els pacients de manera adequada.
 • La realització d’un treball final de formació.

Per ampliar la informació sobre la formació, podeu consultar les Normes per a la Formació i Promoció de Psicoanalistes.

També es pot cursar l’especialitat de Psicoanalista de nens i adolescents, que requereix:

 • Cursar els seminaris detallats al pla d’estudis vigent.
 • La realització de tractaments psicoanalítics d’aquesta franja evolutiva, supervisats per analistes acreditats.

Cal tenir en compte que l’acreditació només es dona després d’haver acabat la formació com a psicoanalista d’adults i pertànyer a la IPA.

Per accedir a aquesta formació és necessari:

 • Tenir la Llicenciatura en Medicina i Cirurgia o el Grau en Psicologia (i la seva convalidació en el cas de persones d’altres nacionalitats diferent a l’espanyola)
 • Portar, com a mínim, dos anys d’anàlisi personal amb un analista acreditat de la SEP o de la IPA, en el moment d’iniciar la formació
 • Tenir les aptituds personals per tal d’iniciar la formació psicoanalítica

Quins passos cal fer per accedir a la formació?

Enviar una sol·licitud a la Secretària de l’Institut de Psicoanàlisi de Barcelona (sep@sep-psicoanalisi.org) adjuntant:

 • Currículum Vitae actualitzat
 • Fotocòpies dels títols acadèmics
 • Fotocòpia de la col·legiació professional

En cas d’aspirants que vénen de l’estranger:

 • Convalidació del títol per les autoritats del Estat
 • Col·legiació professional en la comunitat de residència, que l’habiliti per a l’exercici com a treballador autònom
 • Realització de dues entrevistes individuals amb professionals acreditats de l’IPB per tal de valorar les aptituds personals bàsiques per dur a terme aquesta formació
 • Es valorarà que l’aspirant a formació tingui experiència clínica

És l’òrgan de la SEP que s’encarrega de l’organització de la formació dels futurs psicoanalistes, està dirigit per una Junta Directiva constituïda per un director, un secretari i els coordinadors de les tres subcomissions que s’encarreguen dels àmbits específics de la formació : subcomissió d’admissió, subcomissió de seminaris teòrics i clínics i subcomissió de supervisió.

Fundat el 1971, l’Institut de Psicoanàlisi de la SEP ha format generacions de psicoanalistes, molts d’ells amb una participació important en el camp de la salut mental pública.

L’Institut de Psicoanàlisi capacita per a l’obtenció del títol de psicoanalista, reconegut per la SEP, institució que vetlla per impartir una formació completa i de qualitat.

Directora: Maria Teresa Miró

Secretària: María Jesús Larrauri

Coordinador de la Subcomissió d’Admissió: José Luis Lillo

Coordinadora de la Subcomissió de Supervisió: Assumpció Luengo

Coordinador de la Subcomissió de Seminaris: Antonio Pérez Sánchez