Carregant Esdeveniments
Aquest esdeveniment ja ha passat.

TAULA RODONA DE PRESENTACIÓ DEL VOLUM 4 DELS “APUNTES PARA UNA PSICOPATOLOGÍA BASADA EN LA RELACIÓN”, DE JORGE L. TIZÓN

La Psicopatologia es troba en un encreuament: TDAH, TEA, TLP, depressió, esquizofrènia, són conceptes fonamentals de la psicopatologia actual i, alhora, mostres de la seva greu crisi teòrica i epistemològica.

En definitiva, la Psicopatologia no és sinó una forma d’aproximar-nos al patiment psicològic humà, que pot tenir factors predominantment biològics, psicològics o socials, per tal de saber com proporcionar alleujament a aquest patiment mitjançant mesures també biopsicosocials.

Cada mode de producció social ha tingut unes idees dominants sobre el tema. Tot indica que avui és necessari un canvi de perspectiva important en la Psico (pato) logia. Alguns pensem que possiblement estarà molt influenciat pel paradigma relacional de la psicologia i la psiquiatria. Com ha participat i què aporta la psicoanàlisi a aquest replantejament i del canvi de paradigma subsegüent?

Els “Apunts per a una Psicopatologia basada en la Relació”, estan concebuts com una concreció a l’àmbit de la “Psicopatologia” de les idees ja apuntades en els “Apunts per a una Psicologia basada en la Relació”, un llibre que va aconseguir diverses edicions i una certa difusió.

“Apunts per a una Psicopatologia basada en la Relació”, amb els seus quatre volums parcialment independents, presenta un model de psicopatologia intencionalment orientat a la comunicació i la re-integració de diverses perspectives professionals en psicopatologia i per millorar aquesta comunicació entre Serveis sanitaris, de salut mental i Serveis socials i entre ells i la comunitat. Els seus punts de partida són la psicoanàlisi, la psicologia social i les Neurociències, però comptant també amb les experiències comunitàries dels últims decennis en la recerca de nous equilibris ecològics i socials, en els quals la Psicopatologia ha de ser una ajuda a la comprensió del patiment humà i no un instrument d’alienació.

El quart volum, publicat durant la pandèmia de la COVID-19, presenta els apunts per sistematitzar les organitzacions de la relació paranoide, la des-integració psicòtica i la inestabilitat emocional “límit”.

APUNTES PARA UNA PSICOPATOLOGÍA BASADA EN LA RELACIÓN”, de Jorge L. Tizón. Barcelona: Herder: 2018,2018,2019, 2020.

PARTICIPANTS

Alejandro Ávila Espada és psicòleg clínic. Catedràtic (jubilat el 2020) de Psicoteràpia, Universitats Complutense i Universitat de Salamanca. President d’Honor de l’Institut de Psicoteràpia Relacional (Madrid). Va ser fundador i primer President de FEAP i d’IARPP-Espanya i va ser membre de la directiva del COPM fins l’any 1990. Editor de Clínica i Investigació Relacional. Entre les seves obres: La tradición interpersonal. Perspectiva social y cultural del psicoanálisis (Àgora Relacional, 2013) i Relational Horizons (IPBooks, 2018) avilaespada@psicoterapiarelacional.com

Antoni Talarn, és doctor en Psicologia, psicoterapeuta i especialista en Psicologia clínica. Ex resident del Servei de Psicologia Clínica de la Fundació Puigvert. És professor titular de Psicopatologia de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Va ser membre de la Junta de l’ACPP i director de la seva revista. Entre les seves obres: Sandor Ferenczi, el mejor discípulo de Freud (B, Nueva, 2003); Globalización y salud mental (Herder, 2007); Manual de psicopatología clínica (Herder, 2015) i Ideología y maldad (Xoroi, 2020).

Jorge L. Tizón, és doctor en Medicina, psiquiatre, psicoanalista de nens i d’adults (SEP-IPA), psicòleg i neuròleg. Va dirigir durant 22 anys les Unitats de Salut Mental de “La Verneda, La Pau i La Mina” de Barcelona. Va fundar i va dirigir entre 2005 i 2011 l’EAPPP (“Equip de Prevenció en Salut Mental i Atenció Precoç als Pacients en Risc de Psicosi”) a l’Atenció Primària de la sanitat pública catalana. Actualment és professor de la Universitat Ramon Llull (Barcelona) i de diverses universitats i instituts de formació, tant espanyoles com estrangeres.

INSCRIPCIONS

 

Go to Top