Comunicats de la SEP2019-03-27T12:15:56+01:00

Sobre la Psicoanàlisi i els tractaments d’orientació psicoanalítica

La Societat Espanyola de Psicoanàlisi (SEP) considera necessari aclarir i puntualitzar algunes qüestions sobre la psicoanàlisi i els tractaments d'orientació psicoanalítica arran del debat públic sobre les pseudoterapies. Des de fa uns anys s'aboquen opinions en els mitjans de comunicació, xarxes socials i alguns mitjans professionals que desautoritzen la validesa de la Psicoanàlisi i la seva eficàcia terapèutica. Aquestes opinions es recolzen en tòpics que, a força de repetir-se, poden convertir-se en “certeses autoritzades”. En aquest escrit ens dirigim als mitjans de comunicació (i per extensió als ciutadans) perquè a vegades es troben envaïts per discursos demagògics, interessats i poc [...]

24 de gener, 2019|Etiquetes: , |
Go to Top