INFORMACIÓ PER A LA RECERCA

* Els camps de les matèries i les paraules clau de la base de dades estan en català.

* Clicant la capçalera de qualsevol camp s’obté una ordenació ascendent o descendent dels resultats per aquest camp.Horari (accés restringit): Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h.

Per a qualsevol dubte, l’adreça de contacte és biblioteca@sep-psicoanalisi.org