Base de dades del fons bibliotecari de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi, de consulta pública.

INFORMACIÓ PER A LA RECERCA

* Els camps de les matèries i les paraules clau de la base de dades estan en català.

* Clicant la capçalera de qualsevol camp s’obté una ordenació ascendent o descendent dels resultats per aquest camp.