Trobades Hispano Britàniques

Són unes trobades clíniques que se celebren anualment el segon dissabte de juny entre la British Psychoanalytical Society (BPS), l’Associació Psicoanalítica de Madrid (APM) i la Societat Espanyola de Psicoanàlisi (SEP).

Té lloc de forma alternativa a Madrid, Barcelona, Londres o alguna altra ciutat on cadascuna de les tres societats té grup psicoanalític.

De la British Psychoanalytical Society hi assisteixen membres de les tres corrents i originaris de diferents països.

Aquest conjunt de societats, orientacions teòriques i cultures ha anat conformant un grup que fa molt riques, diverses i plurals aquestes trobades.

Les presentacions i debats es realitzen en castellà.