Trobada Clínica APM-SEP

És una trobada anual de membres, analistes en formació i convidats de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi (SEP) i de l’Associació Psicoanalítica de Madrid (APM) que se celebra cada febrer.

S’organitza al voltant de la presentació de material clínic que es discuteix primer en grup gran i després en grups més petits.

El fet de tractar-se d’una discussió exclusivament clínica afavoreix l’intercanvi entre els participants que, tot i partir de referents teòrics i formacions diferents, dialoguen lliurement sobre el material del cas que es presenta.