Jornada Ibèrica teòrico-clínica de Psicoanàlisi

Se celebra cada any imparell el primer dissabte d’octubre. És una trobada entre membres, analistes en formació i convidats de les Societats de la Península Ibèrica, que va constituir l’originària Societat Luso-Espanyola de Psicoanàlisi.

La Jornada Ibèrica ve promoguda en aquests moments per la Societat Espanyola de Psicoanàlisi (SEP), l’Associació Psicoanalítica de Madrid (APM) i la Societat Portuguesa de Psicoanàlisi (SPP), a les quals s’hi ha afegit recentment un nou grup portuguès, el Nucli Portuguès de Psicoanàlisi (NPP).

La jornada s’organitza al voltant d’un tema teòric o clínic sobre el que presenten una ponència teòrica cadascuna de les societats.

Posteriorment, es presenten dos casos clínics que són discutits per membres de les diverses societats i després pel públic assistent.