Imatge grup Master

El passat 9 de juny es va organitzar un petit i senzill acte de cloenda de la XV promoció del Màster de Psicoteràpia Psicoanalítica per a la Xarxa Pública en Salut Mental que es realitza a la SEP en col·laboració amb la Universitat de Barcelona. La millora de la situació sanitària en relació a la covid va permetre una trobada presencial amb una part de l’alumnat, mentre que una altra part s’hi va connectar de manera telemàtica.

Van ser uns moments que van permetre compartir vivències relacionades amb als difícils moments que l’epidèmia ens ha fet viure i com aquesta va condicionar el desenvolupament del màster iniciat a l’octubre de 2019 de forma presencial. Vam analitzar els pros i els contres del fet d’impartir-se totalment online. Un exemple agradable i encoratjador va ser el de la Valeria, una alumna que va ser mare en aquest període i que va poder compaginar la seva formació amb la maternitat.

També es va dedicar un temps a revisar els punts forts i els punts febles del màster. Majoritàriament, els alumnes van coincidir en que van viure el màster com una oportunitat de formació i com un descobriment més profund de la psicoanàlisi. També van valorar les aportacions que es fan en el segon any en referència als diferents serveis públics de salut mental, que expliquen la seva organització i pràctica segons el model psicoanalític. Finalment es va parlar d’aspectes metodològics de la docència que encaixen amb la necessitat de renovació i d’actualització de les tècniques de transferència de continguts, una aportació que l’equip de coordinació del màster va agrair molt.

La foto que acompanya a aquesta ressenya no és del tot representativa, sinó una petita mostra del clima viscut durant l’acte de cloenda. No hi apareixen la Jara, la Josselin, el Rodrigo ni la Naysah que, juntament amb la Valeria, la Julia, la Montserrat, la Belén i el Simón (que si que apareixen a la foto) han conformat el grup de màster d’aquesta promoció. A totes elles i ells molta sort professionalment i personalment.

 

L’equip de coordinació del màster