El dijous 17 de juny tindrà lloc la pròxima sessió científica de la SEP sota el títol “Enquadrament psicoanalític i pandèmia”. Estarà presentada pel metge, psiquiatre i psicoanalista didàctic de la SEP Antonio Pérez Sánchez, i se centrarà en el fet que la irrupció de la pandèmia (amb la consegüent etapa de confinament) ha obligat a suspendre l’enquadrament habitual presencial i a substituir-lo per un altre a distància (virtual) que permeti la continuïtat del tractament.

Per tal d’estudiar les repercussions de cadascun d’aquests enquadraments en el desenvolupament del procés analític, la sessió començarà amb unes consideracions generals sobre l’enquadrament presencial, que es contrastaran amb les característiques del virtual. Després, el ponent presentarà la seva experiència analítica amb una pacient, que va consistir a passar de l’enquadrament presencial al virtual, i després (quan va ser possible) de nou al presencial. Tant per la clínica com pels pressupòsits teòrics que s’addueixen, es manté la idea que l’absència del cos del pacient i de l’analista en un mateix espai limita les possibilitats d’una autèntica comunicació inconscient, i per tant d’una experiència analítica al no tenir accés a les vivències perceptives i sensorials primitives.