El passat 6 de maig de 2021 es va celebrar online la taula rodona sobre els quatre volums de “Apuntes para una Psicopatología basada en la Relación” escrits per Jorge L. Tizón, coincidint amb la publicació del quart volum. Van participar-hi els professors Alejandro Ávila Espada, Antoni Talarn y Mark Dangerfield, a més del propi autor i un centenar d’assistents.

Aquests quatre volums presenten un model de psicopatologia intencionalment orientat a la comunicació i a la reintegració de diverses perspectives professionals en psicopatologia amb l’objectiu de millorar aquesta comunicació entre serveis sanitaris (salut mental i serveis socials) i la comunitat. Els seus punts de partida són la psicoanàlisi, la psicologia social i les neurociències, però comptant també amb les experiències comunitàries dels últims decennis en la cerca de nous equilibris ecològics i socials, en els quals la psicopatologia ha de ser una ajuda a la comprensió del sofriment humà i no un instrument d’alienació.

El quart volum d’aquesta tetralogia escrita per Jorge L. Tizón ha estat publicat durant la pandèmia de la Covid-19 i presenta les anotacions per sistematitzar les organitzacions de la relació paranoide, la desintegració psicòtica i la inestabilitat emocional “límit”.

Després de la presentació es va organitzar un col·loqui amb els assistents en el qual es van tractar temes científics com el narcisisme i els seus diversos tipus, la comunicació amb altres perspectives psicopatològiques i l’ensenyament de la psicopatologia a la universitat. També es va reflexionar sobre el delicat tema de la integració social de la salut mental i les disciplines psicològiques, psicoanalítiques i psiquiàtriques per a una perspectiva de futur, així com les resistències que s’oposen a aquesta perspectiva més relacional i, per tant, ecològica, tant de les nostres disciplines com de la nostra professió.