El Servei d’Assistència Clínica (SAC) de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi (SEP) és un dispositiu assistencial que està dirigit a tots els adults, adolescents, nens, parelles i famílies que necessiten un tractament psicoanalític o psicoterapèutic, però que no poden assumir el cost econòmic habitual d’aquests tractaments. Està dirigit, especialment, a universitaris i professionals de l’àmbit soci-sanitari i educatiu que treballen en l’atenció a d’altres persones. Aquest servei està integrat per psicoanalistes de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi i del seu institut de psicoanàlisi (IPB), que compten amb una formació continuada i amb experiència professional en centres de salut tan públics com privats.

Per explicar com funciona, qui hi ha al darrere, on es realitzen els tractaments, qui pot recórrer a aquest servei i com accedir-hi, han fet públic un vídeo informatiu amb tota la informació rellevant.