El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona ha incorporat el Dr. Pere Folch a la Galeria de metges il·lustres catalans. La Galeria inclou la biografia de metges catalans que han excel·lit per diversos motius i són reconeguts per les seves aportacions.

A la seva biografia hi llegim que va ser pioner en la introducció de la Psicoanàlisi a l’Estat i va fer importants aportacions científiques, formatives i tècniques àmpliament conegudes a casa nostra i en l’àmbit internacional. També s’hi destaca el fet de ser cofundador, amb la Dra. Júlia Coromines i el Dr. Pere Bofill, de la SEP.

Hi trobareu enllaços a la seva vida i obra, així com diverses fotografies familiars i d’actes de la seva activitat professional (Jornades de la Revista Catalana de Psicoanàlisi, Debats de la SEP, etc.):

Visitar la Galeria