Per Maribel Iglesias

 

Imatge del grup de treball sobre la síndrome d'Asperger

Grup de treball online

El 18 de febrer és el Dia Internacional de la síndrome d’Asperger, un trastorn del desenvolupament neuro-psico-social que forma part del Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i que va ser batejat amb aquest nom per la psiquiatra britànica Lorna Wing el 1981 en un article per la revista científica Psychological Medicine. Les persones amb aquesta síndrome destaquen especialment per presentar algun grau d’afectació en la interacció social recíproca i la comunicació verbal i no verbal, a més de tenir rigidesa de pensament, resistències per acceptar els canvis, i interessos restringits, circumscrits i absorbents.

L’estiu de l’any 2020, diversos analistes i analistes en formació de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi (Silvia García de la Vega, Núria Gil, José Carlos Rodríguez, Ester Domingo, Ángela Pérez Rasero, Francesca Spano, Maribel Iglesias i Dolors Cos) vam constituir un grup de treball per valorar en profunditat els tractaments en línia que s’estan duent a terme actualment en relació a diversos trastorns, entre ells la síndrome d’Asperger. Així mateix, ens hem proposat analitzar les intervencions en línia de manera àmplia i no només com una alternativa arran de la situació de pandèmia i confinaments per la Covid-19. El nostre objectiu és valorar aquests tractaments en línia com una entitat pròpia i una opció a considerar amb els pacients.

Ens reunim mensualment de manera telemàtica per revisar i discutir articles publicats sobre aquesta modalitat de tractaments. També examinem material clínic de pacients amb síndrome d’Asperger que segueixen un tractament en línia per estudiar i valorar el seu procés terapèutic. Concretament, el mes de gener passat vam revisar el material clínic d’un nen que segueix un tractament d’aquest tipus.

Encara és aviat per a treure grans conclusions, però un fet que hem constatat és que pacients diagnosticats amb aquesta síndrome i tractats íntegrament en línia estableixen una vinculació terapèutica de treball en aquest mitjà. Per tant, deduïm que això es deu a que, per a aquest tipus de pacients, el tractament en línia permet establir una distància mitja amb el terapeuta molt més facilitadora que en el tractament presencial o clàssic, entre d’altres aspectes que encara estem estudiant.