El passat 12 desembre de 2020 va tenir lloc el webinar del Congrés Online de l’API en la Comunitat: Psicoanàlisi més enllà del divan, que va comptar amb els següents panelistes: María Pía Costa (presidenta de la Societat Psicoanalítica de Perú), Antònia Llairó i Marta Gomà (psicoanalistes de la Societat Espanyola), María Carmen Míguez (psicoanalista de la Societat Psicoanalítica de Veneçuela) i Humberto Persano (psicoanalista de la Societat Argentina i director de Salut Mental de la ciutat de Buenos Aires). La moderadora del webinar va ser Talia Hatzor (psicoanalista de la Societat Psicoanalítica de Nova York).

Després de la presentació inicial, Maria Pía Costa (guanyadora del Community Award 2019) va presentar el seu projecte «Psicólogos contigo», que va iniciar-se arrel de l’emergència de «El niño costero». Posteriorment, aquest projecte va tenir continuïtat tractant la violència infantil i generant una línia de suport emocional durant la pandèmia. El seu projecte agrupa diferents equips amb voluntaris, psicoanalistes i candidats de la Societat Psicoanalítica de Perú. També compta amb el suport del Ministeri d’Educació i de Salut del seu país.

Antònia Llairó i Marta Gomà van presentar la seva recerca sobre perinatalitat en un EAP d’un barri de Barcelona. En el projecte «NIU» l’equip psicoterapèutic es troba integrat dins de la xarxa primària de salut pública i en els serveis comunitaris. Van presentar l’adaptació que han portat a terme per culpa de la pandèmia a l’atenció perinatal online interdisciplinària en grups d’embaràs i en grups de criança, i van comentar els resultats preliminars. L’equip treballa amb els professionals de l’Equip d’Atenció Primària de Salut, l’ASSIR i els serveis comunitaris del barri. Aquesta iniciativa ha estat premiada en els Ajuts’07 del Col·legi de Psicologia de Catalunya (COPC) 2020.

María del Carmen Míguez va començar explicant la seva experiència com a periodista en el context de la situació que viu Veneçuela i, més tard, com a psicoanalista va parlar del projecte «Asunto Precoz: guía para padres» amb l’objectiu d’ajudar als pares a reflexionar sobre els seus fills i l’educació. Aquest projecte va guanyar el primer premi IPA in Education 2019. A més, ha creat una escola de pares per facilitar l’expressió de les tensions que es viuen i ha organitzat una línia de treball en menjadors escolars per atenuar la violència, expressant com l’autoritarisme que es viu al seu país limita la capacitat de pensar.

Per últim, Humberto Persano va considerar que la psicoanàlisi i el treball en la comunitat són inseparables. També va reforçar la idea de la necessitat de vincle i de la gravetat de les situacions d’aïllament i de desemparament que es viuen actualment. Ha contribuït a posar en marxa  un sistema de comunicació (una healthline) per adolescents com a sistema d’atenció primària de salut per als joves: una comunicació online dissenyada per afavorir maneres de pal·liar el contacte perdut, com l’abraçada. Actualment, estan estudiant si el sistema defensiu de la població es modifica amb la pandèmia.

Després de les presentacions, la moderadora va obrir el torn de preguntes amb el públic i es va generar un debat entre els panelistes. Es va concloure l’acte al cap de 3h i es van anunciar els dos següents webinars programats sobre el tema. El balanç va ser molt positiu perquè van assistir-hi 220 persones i hi va haver un gran nombre de preguntes.

Enllaç per veure el webinar