Tal com es va informar a principis d’aquest any, el jurat compost per Rossend Camón de la SEP, Montserrat Guàrdia de la SEP, Rui Aragao de la Societat Psicoanalítica Portuguesa, Luis Martín de la Asociación Psicoanalítica de Madrid i Glòria Callicó de la SEP com a presidenta ha decidit atorgar el Premi Júlia Coromines al treball titulat “Psicoteràpia de grup amb infants TEA: proposta d’ampliació de l’esquema psicopedagògic de Júlia Coromines” que va arribar signat amb el pseudònim SUVIAL i que correspon a la psicòloga i psicoterapeuta Núria Farrés. Esther Palerm, com a presidenta de la SEP, va lliurar el premi i el diploma acreditatiu a la guanyadora en el marc de les XXXV Jornades de la Revista Catalana de Psicoanàlisi que van tenir lloc en format online el passat 20 de novembre del 2020.

 En la fotografia la guanyadora Núria Farrés