Per Antònia Grimalt

La setmana del 21 al 25 de setembre, la psicoanalista de la SEP Antònia Grimalt va presentar el treball “Observing, containing, transforming: Some thoughts about interpretation in child analysis” al Han Groen Prakken Psychoanalytic Institute for Eastern Europe de Montenegro. El treball es centra en els nivells primitius de construcció de l’experiència i es basa en la formulació de la relació continent/contingut com a unitat relacional bàsica per la transformació i les repercussions tècniques que representa en el treball d’interpretació en anàlisi de nens.

La naturalesa i interpretació en anàlisi de nens i l’explicació de la seva funció facilitadora del desenvolupament han estat temes de discussió en tots els àmbits psicoanalítics. Anna Freud (1965) va observar que un aspecte significatiu de la funció interpretativa en els nens petits era la verbalització d’experiències fins aleshores no verbalitzades. No es tractava tant de portar a la consciencia el material reprimit per mitjà de la interpretació, sinó de formular en paraules el material preverbal que mai abans havia format part del Jo organitzat i així portar-lo a l’àmbit del Jo. D’aquesta manera, va ser ella qui va introduir la idea d’una perspectiva addicional a l’aspecte mu