El passat 2019 es va convocar la segona edició del Premi Júlia Coromines amb l’objectiu d’estimular noves aportacions i recerques en relació al psiquisme primitiu en nens, adolescents i adults des de la perspectiva psicoanalítica.

Treball premiat: “Psicoteràpia de grup amb infants amb TEA: proposta d’ampliació de l’esquema psicopedagògic de Júlia Coromines”, de Núria Farrés Martí

El jurat format per Rui Aragao (Societat Psicoanalítica Portuguesa), Glòria Callicó (SEP), Rossend Camón (SEP), Montserrat Guàrdia (SEP) i Luis Martín Cabré (APM) ha decidit atorgar el premi a la psicòloga i psicoterapeuta Núria Farrés Martí pel seu treball “Psicoteràpia de grup amb infants amb TEA: proposta d’ampliació de l’esquema psicopedagògic de Júlia Coromines”.

El premi es lliurarà dins dels actes de celebració de les Jornades de la Revista Catalana de Psicoanàlisi i, com a part d’aquest, el treball es publicarà a la Revista Catalana de Psicoanàlisi i/o a Temes de Psicoanálisis.