El psicoanalista didàctic de la SEP–IPA Guillermo Bodner ha acceptat la invitació de David Tuckett, psicoanalista didàctic de l’Institute of Psychoanalysis britànic, per a formar part del Col·legi de la International Journal of Psychoanalysis. Els membres (fellow) d’aquest organisme internacional són professionals amb una llarga trajectòria que, en els últims anys, han participat activament en l’edició, escriptura i revisió d’articles per al Journal.

 

Les principals tasques dels fellows d’aquest Col·legi són ajudar a seleccionar futurs editors, proposar idees a l’editor i ser ambaixadors de l’organisme per tal de facilitar el treball de l’editor a l’hora de conèixer, comunicar-se i establir relacions amb els futurs correctors i autors internacionals. El Col·legi, en el seu conjunt, també ajuda a l’editor a establir relacions i vincles amb la comunitat de redacció i de revisió (i viceversa), fent suggeriments sobre quins professionals podrien ser adequats per a unir-se al consell editorial, escriure ressenyes i publicar articles en aquest prestigiós Journal.