El passat divendres 21 de febrer, Antonio Pérez Sánchez va oferir una conferència titulada “Analyst’s enactments and patient’s psychotic part of the personality” a la Societat Psicoanalítica de Viena (membre de l’API). En aquest marc va proposar una definició “d’enactment” com un fenomen psicològic general inconscient, present tant en l’analista com en el pacient. Va establir diferències amb l’acting-out i va distingir diverses formes d’enactments possibles, entre les quals va destacar l’enactment per omissió, il·lustrat en el material clínic que va exposar després. Així mateix, va fer referència a alguns factors que contribueixen a la seva freqüència. Pérez Sánchez va suggerir certs indicis contratransferencials que permeten detectar l’enactment, així com algunes vies d’elaboració. La conferència va incloure l’exposició d’un material clínic en el qual es mostraven enactments, tant de l’analista com del pacient, derivats de la interacció entre tots dos, juntament amb les vies per detectar-los i resoldre’ls.

El dia següent al matí, Pérez Sánchez va impartir un seminari clínic amb la presentació de dos casos per part de membres de la Societat Psicoanalítica de Viena. A la tarda, convidat pel Departament de Psicoanàlisi i Psicoteràpia de la Clínica Universitària de la Facultat de Medic