El passat 8 de febrer, la psicoanalista de la SEP Marta Areny va oferir una ponència titulada “Els dols en l’adopció com a punt de partida per a la vinculació” en el marc de la IV Jornada del Centre Psicoanalític del Norte i el Departament de Nens i Adolescents de l’APM a Bilbao.

La seva intervenció del matí tenia com a objectiu aprofundir en la importància de donar el temps i l’espai necessaris per fer un dol que permeti iniciar una nova vinculació, tant als infants adoptats com als pares adoptius i als germans biològics quan n’hi ha. També va valorar la importància i la responsabilitat que l’administració té a l’hora de fer un bon pont i de facilitar un lligam entre nens i pares adoptius,. En aquest punt va posar èmfasi en que l’adopció és un dret dels menors i que l’administració ha de vetllar per proporcionar-los uns pares adequats. A la tarda va completar la ponència amb el comentari clínic d’un cas sobre una família d’acollida que presentaven des del CPN, permetent d’aquesta manera estendre les consideracions en els casos que es pot contemplar un període de família d’acollida, esperant tornar (si es possible) a la família biològica.