Per Ana Ferrer i Eileen Wieland

D’esquerra a dreta: Llúcia Viloca, Eileen Wieland i Ana Ferrer.

El passat 19 de desembre va tenir lloc en la seu SEP la sessió científica mensual. Eileen Wieland va presentar el tema “Enactment mutu a la relació analítica” i Llúcia Viloca va ser la discutidora d’aquest treball. “Enactment” és un concepte de primordial importància per a una comprensió més detallada de la interacció en la sessió analítica. La ponent va parlar sobre els antecedents teòrico-tècnics necessaris per a la descripció, el 1986, d’aquesta configuració relacional. El psicoanalista americà Jacobs (de tradició postfreudiana) va utilitzar per primera vegada aquest terme per a definir la comunicació inconscient i asimbòlica que té lloc en la relació entre el pacient i l’analista, i que reemplaça els termes clàssics de acting-in i acting-out. La presentació teòrica va anar acompanyada d’un cas clínic. El tema va generar un gran interès, amb una participació activa de l’àmplia audiència que va assistir a l’acte.