Per Ester Palerm

La psicoanalista i membre de la SEP Ester Palerm va presentar el seu treball “Amor i fertilitat a l’era de la tecnologia” en el congrés de COWAP que es va celebrar a Lisboa els dies 6 i 7 de desembre del 2019 sota el tema “El femení intern: revisió de la bisexualitat”. El seu objectiu era abordar les noves formes de buscar parella a través dels mitjans socials i les seves peculiaritats durant quatre moments del procés analític. Això permet mostrar el paral·lelisme entre la relació amb l’analista i les seves relacions de parella.

A l’inici de l’anàlisi, les relacions de la pacient es caracteritzaven per adherir-se a l’altre, amb poca capacitat de contenció. Un fet que generava respostes immediates a les demandes dels altres, amb el consegüent escàs interès cap al seu món intern. En un segon moment, es mostra l’inici de la capacitat de contenció, tolerant més el contacte amb les seves ansietats durant les situacions d’espera. En un tercer període, observem el funcionament de la seva ment mitjançant un somni. En aquest es fa evident la complicitat que s’estableix entre els aspectes sans i els aspectes destructius del seu self, així com la negació de la percepció d’aquesta complicitat per tal d’eludir la culpa consegüent. Finalment, el treball mostra una altra etapa avançada en la qual la pacient té més capacitat de contenció i un major contacte i reconeixement de les seves necessitats. Això va propiciar el desenvolupament de nous recursos que es van plasmar tant en la relació analítica com en l’elecció de parella.

D’esquerra a Dreta: Teresa Abreu, Orlando Von Doellinger, Lesley Caldwel i ester Palerm

D’aquesta manera, la fertilitat de la relació analítica li va permetre recórrer a la tecnologia de manera beneficiosa, en tant que va ser possible una evolució des d’un ús concret i immediat d’aquesta, fins a posar-la al servei dels seus aspectes més madurs. El treball va ser discutit per Lesley Caldwel de la Societat Psicoanalítica Britànica i per Orlando Von Doellinger de la Societat Portuguesa de Psicoanàlisi.