Per Isabel Laudo, Guillermo Bodner i Antonio Pérez Sánchez.

D’esquerra a dreta: Henry Odell, Ana Ferrer i Antonio Pérez-Sánchez.

El passat 7 de novembre va tenir lloc a la SEP la presentació de la segona edició revisada, corregida i actualitzada del llibre “Entrevista i indicadors en psicoteràpia i psicoanàlisi” d’Antonio Pérez Sánchez. L’acte va comptar amb la participació de l’autor, a més de Guillermo Bodner, Isabel Laudo i l’editor Henry Odell, que va destacar: “L’estil pla i clar de l’autor en el tractament d’un tema complex i de tanta importància”.

 

 

D’esquerra a dreta: Isabel Laudo, Ana Ferrer i Antonio Pérez-Sánchez.

Per a començar, Isabel Laudo va seleccionar diversos punts d’interès del llibre, tant d’aspectes relatius a la tècnica com propostes conceptuals. Va destacar la comprensió de la dinàmica i de la tècnica de l’entrevista, a més d’una “interessant” elaboració pròpia d’indicadors psicodinàmics que permeten valorar si el pacient és susceptible de necessitar una ajuda psicoterapèutica o psicoanalítica. Va assenyalar que l’autor descriu amb detall el que esdevé en l’entrevista psicodinàmica, com l’entén, quins elements haurien de tenir-se en compte i, alhora, mostra el vèrtex des del qual observa el que esdevé en el seu transcurs, sempre en relació al seu model de la ment. Va su