Glòria Gallicó, psicòloga i membre de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi (SEP), va participar en la XXIII edició de la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR) dins de la Jornada de Psicoteràpia i Psicofarmacologia en Salut Mental, impartint el curs d’intervenció en salut mental en la infància.

En aquest marc va explicar les principals psicopatologies que es poden trobar actualment en la infància i que estan emmarcades dins del context social del postmodernisme: trastorns del comportament, trastorn d’atenció i concentració, depressió i trastorns de l’espectre autístic.

Glòria Callicó va il·lustrar la sessió amb diferents exemples clínics, mostrant la simptomatologia, les causes, el diagnòstic i la intervenció més adient en cada una de elles. Aquestes aportacions van permetre diferenciar un cas diagnosticat de T.D.A.H. d’un fals T.D.A.H. que realment era una depressió emmascarada: un nen amb trastorn de comportament que en realitat presentava unes ansietats molt psicòtiques i un nen amb simptomatologia T.E.A. que en realitat era un trastorn de vincle causat per uns pares que, degut a que no havien fet un dol per un fill mort anteriorment, no s’havien pogut vincular emocionalment al nen.

Posteriorment a l’exposició va tenir lloc un col·loqui centrat a les diferents intervencions en cadascun dels casos analitzats.

Aquesta jornada va tenir lloc a Maó el 25 d’octubre del 2019.