En homenatge a la cofundadora de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi, la junta directiva de la SEP va crear el Premi Júlia Coromines amb l’objectiu d’estimular noves aportacions i investigacions en relació al psiquisme general i específicament al psiquisme primitiu en nens, adolescents i adults des de la perspectiva psicoanalítica. La convocatòria per a la presentació dels treballs per a la 2ª edició del premi es va obrir el passat 1 de juny i s’ha ampliat de manera excepcional fins el 30 de desembre. Hi poden participar estudiants i professionals en salut mental d’orientació psicoanalítica de tot l’Estat.

Més informació:

https://www.sep-psicoanalisi.org/ca/premi-julia-corominas/