El passat 12 de juny es va celebrar l’acte final de la XIV promoció del Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica per a la Xarxa Pública de Salut Mental que organitzen conjuntament la SEP i la Universitat de Barcelona. La cloenda va comptar amb la participació dels alumnes de segon curs que finalitzaven el programa, els alumnes de primer curs i diversos representants de l’equip docent. Després de la celebració es va donar pas a la reunió d’avaluació qualitativa del màster amb el grup de segon, les coordinadores i la secretària.

 

Els alumnes van valorar positivament els continguts impartits en els dos cursos i la qualitat del professorat. Les expectatives s’havien complert de manera satisfactòria i també van afirmar que n’havien aparegut de noves gràcies a l’aprenentatge. Això els motivava a continuar la formació en psicoteràpia psicoanalítica i en psicoanàlisi. Un altre punt que van destacar va ser que l’accessibilitat de la secretaria els havia permès sentir-se acollits i integrats en el màster. En aquest sentit van comentar que el bon ambient que hi havia entre els estudiants s’havia generat gràcies a les supervisions grupals dels dissabtes.

 

Aquest ambient ha generat propostes de treball i activitats fora del propi màster. Com a suggeriments de millora van indicar la necessitat d’agilitzar la informació sobre les incidències que puguin patir els alumnes que segueixen el màster on-line (no presencials), ja que en aquests casos no hi ha una retroalimentació grupal com en la modalitat presencial. Finalitzada aquesta valoració grupal i qualitativa, cada persona va omplir les valoracions quantitatives de la SEP i de la UB. Per a les entitats organitzadores va ser una enorme  satisfacció poder tenir aquest espai d’intercanvi i de valoració, ja que es van compartir moltes idees i van sorgir propostes de continuïtat formativa per a futures edicions.

 

Jordi Artigue