El proper mes d’octubre començarà la XV edició del Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica per a la Xarxa Pública de Salut Mental de la UB, que compta amb la col·laboració de la SEP i està dirigit per la Dra. Ana M. Tuset Bertran i Jordi Artigue Gómez. Els professors, supervisors i tutors de pràctiques són psicoanalistes, psicoterapeutes i/o professors universitaris vinculats a la Xarxa Pública de Salut Mental.

Aquest Màster està adreçat a llicenciats en Psicologia o Medicina que estiguin interessats en formar-se com a psicoterapeutes. La formació que es dona és completa i suficient per la pràctica de la psicoteràpia psicoanalítica, sigui en l’àmbit privat com en el de la xarxa pública. El curs es recolza en tres pilars bàsics: la formació teòrica, la pràctica clínica i la supervisió dels casos, seguint les línies de formació de psicoterapeutes de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP). El Màster està organitzat en dos anys i consta de 84 Crèdits Europeus (ECTS). En funció de la formació prèvia o de l’activitat professional desenvolupada al moment de la matrícula, es valorarà la possibilitat de convalidació d’alguns dels mòduls. Amb els 8 mòduls superats s’obté el Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica per a la Xarxa Pública de Salut Mental. Amb els mòduls 1, 5 i 8 superats s’obté el Postgrau en Formació Teòrica en Psicoteràpia Psicoanalítica.

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Dates: d’octubre de 2019 a juny de 2021.

Horaris: Seminaris els dimecres de 18.30h a 22.45h. Pràctiques segons la disponibilitat de l’alumne i dels centres de pràctiques (en cas de treballar a la xarxa pública, aquestes es poden realitzar en la pròpia institució). Supervisions individuals a concretar amb el supervisor. Supervisions grupals trimestralment un dissabte al matí.

DÍPTIC INFORMATIU

MÉS INFORMACIÓ