El 51è Congrés Internacional de Psicoanàlisi de la IPA se celebrarà a Londres entre el 24 i el 27 de juliol. Aquesta nova edició comptarà amb la participació de diversos membres i candidats de la SEP en els apartats de Pre-Congress Working Group (Grup de Treball Precongrés), IPSO, Small Discussion Group (Grup Petit de Discusió) i Panel. A continuació presentem una relació de tots els participants de la societat i una breu descripció dels seus treballs:

DIMECRES 24 DE JULIOL

WHAT WORKS FOR WHOM? MOTHERS AND BABIES IN PSYCHOANALYSIS

Psicoteràpia infantil per a pares – intercanvi d’experiència respecte a les condicions, els continguts i els mètodes de capacitació – informe sobre les recerques actuals i futures, i facilitar la recerca col·laborativa – comparació de mètodes en estudis de casos.

Speakers: Talia Hatzor, Antònia Llairó (SEP), Christine Anzieu-Premmereur, Tessa Baradon, Monica Cardenal, Claudia Borensztejn, Kai von Klitzing, Christiane Ludwig-Koerner, Janna Mattheß, Elizabeth Tuters, Majlis Salomonsson, Susanne Hommel, Hisako Watanabe, Mark Sossin i Nathalie Nanzer.

WRITING AWARD RUNNERS-UP PRESENTATION

Per a Europa: “Identitat femenina i histèria. De Madame Bovary a Rosie la rebladora” per Míriam Fuentes (Espanya) i Anna Caridad Romera (Espanya). Per a Amèrica Llatina: “Treballadores de la llar: Com s’instal·la la discriminació cap al femení en el nostre inconscient” per Paula Escribens (Perú).

 

Chair: Kathryn McCormick

Presenters: Anna Caridad Romera Pérez (IPB), Miriam Fuentes (IPB) i Paula Escribens.

 

IPSO PAPER SESSION 6

“Feminisme Psicoanalític en les Princeses de Disney” per Monserrat López Lugo (Mèxic)

“The Body and Mind of Virginia Wolf” per Claudia Antonelli (Brazil)

 

Chair: Anna Caridad Romera Pérez (IPB)

Presenters: Claudia Antonelli y Monserrat López Lugo.

DIJOUS 25 DE JULIOL

BULLYING Y PSICOANÁLISIS EN EL AULA: UN PROYECTO MULTIDISCIPLINAR

Un treball basat en la capacitat femenina de contenció i d’elaboració maternal que es requereix per a la transformació i assimilació. Entenent la dificultat de transformació que es dóna en els processos de bullying, s’ha desenvolupat un projecte multidisciplinari d’intervenció en la comunitat educativa.

 

Chair: Silvia García de la Vega (SEP)

Presenters: Antonio de la Plata Caballero (SEP), Cayetano García-Castrillón Armengou (SEP) i Teresa Aguilar Ortuño

Discussant: Nilde Franch

DARK SIDES OF FEMINITY: WARS INSIDE AND OUTSIDE FEMILITY – ON THE ORIGINS AND DYNAMICS OF AGGRE

Una exploració d’aspectes agressius i destructius de la feminitat profundament inconscients, que podrien descobrir-se en l’anàlisi de pacients de qualsevol edat. Aquestes vessants fosques de la feminitat sovint es divideixen i projecten o s’expressen en sofriments psicosomàtics, fins i tot en dinàmiques masoquistes i sàdiques en les relacions amb homes i nens, com en el complex de Medea. S’examinaran consideracions teòriques i clíniques sobre fantasies femenines agressiva-destructives i les seves vicissituds.

Chair: Antònia Grimalt (SEP)

Presenters: Tatjana Pushkaryeva, Aira Laine i Lilija Varjacic Rajko

FEMINITAT I PARENTALITAT EN LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA

Els autors subratllen la importància de les funcions parentals de reverie i de continència psíquica, així com en l’analista, per a donar significats a les experiències emocionals que tenen lloc des de l’inici de la vida. Es presenten vinyetes d’anàlisis al llarg de diversos moments clau de l’evolució de la feminitat.

Speakers: Ester Palerm Mari (SEP), Teresa Haudenschild, Graciela Cardó i Teresa Lartigue

VICISSITUDS DEL FEMENÍ I EL MASCULÍ EN L’ADOPCIÓ I LA FERTILITZACIÓ ASSISTIDA

Aquest panell versarà sobre el femení en el procés d’adopció, des de diferents vèrtexs: El vincle entre l’adopció i el femení en la cultura. El femení i el masculí operant en el lliurament d’un fill en adopció. Vicissituds de les identificacions femenines i masculines en nens i nenes adoptius.

 

Chair: Elena Fieschi (SEP)

Presenters: Lila Fabiana Gómez, Antonia Staforelli i Claudia Bregazzi de Quiroga

DIVENDRES 26 DE JULIOL

IPSO SUPERVISION 5

 

Chair: Jacey Madry

Presenter: Elena Castellano Camarasa (IPB)

IPSO – Supervisor: Lawrence Brown

EL FEMENÍ DE L’ANALISTA EN L’EXERCICI DE LA FUNCIÓ ANALÍTICA

Una reflexió sobre “el femení” de l’analista en l’exercici de la seva funció d’abordatge del pacient i de l’escriptura de les seves pràctiques. Partint de la base que la capacitat de rêviere (o funció de contenció) que correspon a la capacitat de transformació i de representar-se els continguts que el pacient no pot processar, transmetent-li un model d’identificació amb aquesta funció. S’articularà mitjançant vinyetes clíniques on s’observarà el treball de continència analítica, actuant en diversos nivells del funcionament mental. També s’abordarà la funció de l’escriptura com a suport per a la comprensió i elaboració de les nostres pràctiques clíniques com a acte creatiu compartit entre l’autor i el lector, nodrint el psiquisme a través de productes de la funció alfa, aconseguint representar impressions sensorials i emocionals que prenen la forma d’una interpretació o d’una co/construcció entre l’analista i l’analitzat.

Speakers: Lila Fabiana Gómez, Anna Caridad Romera Pérez (IPB) i Regina Lordello Coimbra

DISSABTE 27 DE JULIOL

GESTANT UN DIÀLEG AMB LES NEUROCIÈNCIES EN RELACIÓ A l’EMBARÀS I LA MATERNITAT

Una exposició actual i completa dels estudis neurocientífics sobre l’embaràs i el postpart. Mitjançant la participació dels assistents, s’establiran ponts d’unió amb la teoria psicoanalítica, que té una àmplia trajectòria estudiant les vicissituds mentals que acompanyen el pas cap a la maternitat.

Chair: Anna Caridad Romera Pérez (IPB)

Presenters: Erika Barba-Müller (IPB), Francesca Spanò (IPB) i Llúcia Viloca (SEP)

MEDUSA AND HER BABY: FROM PARTUM TO POST PARTUM

Es descriurà una nova interpretació del mite de Medusa des d’una perspectiva materna femenina. Les mares medusa i els seus bebès que hem trobat a les nostres observacions de bebès, la pràctica psicoanalítica i el treball de recerca requereixen especial atenció als seus estats emocionals quan estan a la sala de part i quan estan amb els seus bebès en el període de postpart. Se centraran en la seva intensa experiència emocional d’impotència i dolor, i en la importància de la contenció.

Chair: Guillermo Bodner (SEP)

Presenters: Talia Hatzor, Antònia Llairó (SEP), Marta Gomà (IPB) i Tagma Donelli