Antonio Pérez-Sánchez ha presentat el seu treball “The body and the here and now” (“El cos en l’aquí i ara de la sessió analítica”) al Congrés de la Federació Europea de Psicoanàlisi que es va celebrar a Madrid entre el 12 i el 14 d’abril sota el tema monogràfic de “Body”. El treball va ser discutit per Tatiana Alavidze (de la Societat Psicoanalítica de Moscou) en el marc d’una taula rodona coordinada por Elda Abrevaya (de l’Associació Psicoanalítica d’Istanbul).

La presentació va centrar-se en les manifestacions corporals de “l’aquí i ara” de la sessió analítica com a resultat de la interacció entre el pacient i l’analista. Pérez-Sánchez va detallar dues sessions que corresponien a dos pacients, on les seves expressions corporals resultaven totalment diferents. En una es manifestaven a través de sensacions viscerals i en l’altra a través de la participació de la musculatura esquelètica. L’objectiu d’aquest treball era doble: en primer lloc, il·lustrar com, per entendre al pacient a través de la seva interacció amb l’analista (principalment mitjançant la transferència i la contratransferència) és inevitable tenir en compte les seves manifestacions corporals. I, en segon lloc, plantejar la qüestió de si diferents manifestacions d’expressió corporal signifiquen diferents graus de psicopatologia o si, pel contrari, la importància rau en la patologia de “l’escissió”.

Tatiana Alavidze va enfocar la discussió cap als aspectes primitius evidenciats pels dos pacients en diversos moments de les sessions, fet que la van portar a extreure conclusions una mica diferents de les del presentador. Aquest va replicar que l’exposició de la discutidora semblava respondre més a instantànies fotogràfiques del que va passar entre pacient i analista, mentre que ell havia tractat de mostrar una seqüència dels diferents moviments de la interacció entre un i altre. Això li permetia disposar d’una perspectiva diferent. El públic assistent es va interessar molt per diferents aspectes de l’enquadrament i de les intervencions de l’analista en el material clínic.