El proper simposi anual sobre Mètodes Clínics Comparats (CCM) entre psicoanalistes tindrà lloc a Viena entre el 24 i el 26 de maig.

El nucli del programa està format per sessions en petits grups organitzades al voltant de la presentació d’un material clínic per part d’un psicoanalista europeu expert que s’aborden segons un marc que permet una descripció detallada del model i la tècnica de l’analista, al mateix temps que descobrim les seves teories explícites i implícites. A continuació, s’estudien curosament i en detall les seves hipòtesis sobre el funcionament psíquic del pacient, la forma d’escoltar-lo, els objectius de les seves intervencions i la manera com té en compte la seva pròpia presència a la sessió.

Tres reunions plenàries en petits grups donaran lloc a conferències i a una reflexió general al final del meeting sobre el progrés de la nostra tasca. Jordi Sala i Eileen Wieland (que aquest any presentarà material propi), juntament amb altres companys de la SEP, han participat en aquests simpòsiums en diverses ocasions i estan entusiasmats pels descobriments que s’hi fan perquè contribueixen a l’enriquiment de la pràctica clínica.

Obtenir més informació i registrar-se