Antonio Pérez-Sánchez presentarà el treball “The body and the here and now” (“El cos en el aquí i ara de la sessió analítica”) en el pròxim congrés de la Federació Europea de Psicoanàlisi que tindrà lloc a Madrid del 12 al 14 d’abril sota el tema monogràfic “Body“. El treball serà discutit per Tatiana Alavidze (Societat Psicoanalítica de Moscou) en una taula rodona coordinada per Elda Abrevaya (Associació Psicoanalítica d’Istanbul).

Si “el jo és sobretot un jo corporal” (Freud), la vida psíquica no pot expressar-se sense la seva participació. En aquesta presentació, l’atenció es centrarà en les manifestacions corporals del “aquí i ara” de la sessió analítica, com a resultat de la interacció entre el pacient i l’analista. Es descriuran en detall dues sessions que corresponen a dos pacients, les expressions corporals dels quals són diferents. En una, a través de sensacions viscerals, i en l’altra, a través de la participació de la musculatura esquelètica. L’objectiu del treball és doble. En primer lloc, il·lustrar com, per entendre al pacient a través de la interacció entre el pacient i l’analista (principalment mitjançant la transferència i la contratransferència), és inevitable tenir en compte les manifestacions corporals; i, en segon lloc, plantejar la qüestió de si diferents manifestacions d’expressió corporal signifiquen diferents graus de psicopatologia o si la importància radica en la patologia de “l’escissió”.