El 2 de febrer va tenir lloc a la seu de la SEP la segona trobada de l’Espai clínic per al desenvolupament d’un mètode compartit (dins de les activitats del Servei d’Assistència Clínica), que es va iniciar amb una proposta de distribució en cercle i amb la invitació a pensar conjuntament des d’una transversalitat respectuosa.

La sessió va començar amb una presentació sobre la identitat del SAC com un organisme viu i en desenvolupament, que representa a la SEP en el seu compromís comunitari per a facilitar el desenvolupament i la promoció de la salut mental en la comunitat, donant prioritat a aquelles persones considerades agents de salut. Es va destacar que això representa una forma de correspondre amb els seus coneixements i experiència a la societat, on la SEP pertany. A continuació es va treballar sobre un material clínic exposat per Francesc Pareja (psicòleg clínic, psicoterapeuta i psicoanalista), que va donar lloc a una reflexió en grup centrada en el desenvolupament de l’enquadrament, l’exploració i el diagnòstic com a processos a valorar entre tots els professionals de la Salut Mental per a poder accedir a la hipòtesi d’indicació més ajustada possible.

El clima afectiu i d’implicació que es va anar generant durant la trobada va permetre una influència recíproca i l’obertura a processos de reflexió grupal, en relació a les transformacions que es donen tant en el consultant com en el terapeuta i en la relació que estableixen, des de la recepció de la demanda en el SAC, fins a arribar a la indicació de tractament proposada, en aquest cas d’alta freqüència.

 

Per Glòria Zegrí