Eileen Wieland i Sandro Borro, secretària científica de l’ACPP

El 14 de febrer, Eileen Wieland va oferir la conferència “L’enactament en la relació terapèutica“ a la seu de l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica.

El tema es va desenvolupar des d’una perspectiva històrica que va permetre seguir les aportacions de diferents autors per a la construcció d’aquest concepte que descriu un aspecte en la relació terapèutica amb el pacient. Es tracta d’un terme introduït per Jacobs en la literatura psicoanalítica a partir de 1986. Aquest concepte al·ludeix tant a la naturalesa interactiva com a la pressió inconscient que s’exerceix sobre l’altra persona perquè formi part de l’univers relacional i, en conseqüència, l’experiència terapèutica no pot ser una experiència transformadora (es va il·lustrar amb vinyetes clíniques).

El públic va intervenir activament, aportant reflexions i preguntes sobre les situacions sorgides en la relació terapèutica.

 

Per Eileen Wieland