El dissabte 23 de febrer tindrà lloc la Trobada Clínica Anual entre l’Associació Psicoanalítica de Madrid (APM) i la Societat Espanyola de Psicoanàlisi (SEP) que es celebrarà a Bilbao. Ester Palerm (psicoanalista de la SEP) presentarà el començament del procés psicoanalític en una pacient en la qual estan presents tant la negació com el reconeixement de la necessitat d’ajuda. El material intenta mostrar l’esperança i la desesperança en la parella analítica de donar/rebre, així com la dificultat tècnica de treballar amb la coexistència de totes dues vivències que són, al mateix temps, font d’un gran patiment.