El 24 i 25 de novembre va tenir lloc el XXVII Symposium de l’APM a Madrid que va comptar amb diversos tallers i debats emmarcats dins de la temàtica de la Clínica del Superjò. Per primera vegada, una de les activitats abordava el tractament de famílies i de parelles sota el títol “Interrogant al superjò en el treball clínic amb famílies: La pertinença al parentesc precedeix a la investidura de l’objecte” que va ser presentat per Elisabeth Palacios, moderat per Alicia Montserrat, i discutit per Pilar Puertas i Asunción Soriano (membre de la SEP).

foto de Asunción Soriano, Pilar Puertas, Elisabeth Palacios y Alicia Montserrat.

Asunción Soriano, Pilar Puertas, Elisabeth Palacios i Alicia Montserrat

L’objectiu era presentar-ho com un tipus de tractament que també es pot dur a terme des de la  psicoanàlisi. Després d’una introducció teòrica es van desenvolupar dos casos clínics que van propiciar un interessant diàleg amb el públic assistent, sobretot respecte a la presència i l’aportació de la psicoanàlisi en les teràpies de parella i de família, tenint en compte tots els canvis socials que estan modificat les estructures i les formes d’organització de la vida quotidiana de les famílies. Vam poder reflexionar com mantenint una comprensió psicoanalítica, atenem a persones en situacions diverses que resultaven impensables en el moment en que va sorgir la psicoanàlisi.

També es va evidenciar com, actualment, la nostra pràctica professional s’obre a múltiples escenaris que devem atendre i que generen molts interrogants. Així mateix, ens exigeix aplicar les adaptacions tècniques necessàries per donar resposta a nous i vells problemes en les dinàmiques de les relacions humanes. Totes aquestes línies de pensament van quedar plantejades amb el desig de que hi hagi una continuïtat en la presentació i coneixement dels diferents abordatges de família i parella dins de les societats psicoanalítiques. Crec que es una bona idea obrir les discussions de treballs amb membres de diferents societats i intercanviar els punts de vista teòrics, així com les conseqüències en l’aplicació pràctica.

Per Asunción Soriano