Resultats i conclusions del primer estudi nacional –EPIFEAP 2018– sobre el perfil dels pacients que acudeixen a les consultes de psicoteràpia psicoanalítica pertanyents a associacions de FEAP (Federació Espanyola d’Associacions de Psicoterapeutes). Aquests resultats s’han comunicat en el VIII Simposi de la secció psicoanalítica de FEAP celebrat a Sevilla els dies 23 i 24 de novembre:

https://www.psicoterapiaspsicoanaliticasfeap.info/simposio8

 

Principals resultats

100 psicoterapeutes de 12 associacions espanyoles han reclutat aproximadament a 2.000 pacients. Del perfil d’aquests pacients destaquem el següent:

 •  60% dones i 40 % homes.
 •  70% són menors de 40 anys.
 •  Predominen les dones en tots els grups d’edat, excepte en els menors de 18 anys, on el predomini és d’homes.
 •  55 % solters (predomini d’homes), 36% casats/en parella i 9 % de separats/divorciats (predomini de dones).
 •  Taxa de desocupació 6 % (8 punts per sota de la mitjana nacional).
 •  40 % d’universitaris (predomini en dones amb un 43 % enfront d’homes amb un 34%).
 •  Nivell socioeconòmic: 45 % mitjà (predomini dones). 33 % alt (predomini en homes), 22 % baix.
 •  Orientació sexual predominant: heterosexual 90 %. Es declaren com a homosexuals el 6.5% de la població (9.8 % homes vs. 4.3 % dones).
 •  El 18 % són fills únics.

Principals motius que porten al pacient a demanar ajuda psicològica:

 • Sensació de malestar general i/o insatisfacció: 21 %
 • Conflictes de parella / insatisfacció sexual: 14%
 • Dificultat en relacions personals: 13 %
 • Cansament o tristesa perllongats: 12 %
 • Sentiment de solitud: 9 %

El temps de teràpia en més de la meitat dels pacients (53 %) és inferior a 2 anys.

El 33 % dels pacients reben / han rebut en algun moment tractament amb psicofàrmacs (ansiolítics, antidepressius o antipsicòtics).

Conclusions

Cal destacar que aquesta és la primera vegada que es generen, de manera formal i mitjançant un estudi epidemiològic, dades sobre el perfil dels pacients espanyols que estan sent tractats amb psicoteràpia psicoanalítica en associacions de la FEAP.

La primera conclusió que permet extreure l’estudi és que la psicoteràpia psicoanalítica està àmpliament estesa al nostre país. L’activitat psicoanalítica a Espanya, dins de FEAP, es resumeix en aquestes xifres: 1.000 psicoanalistes, 200 psicoanalistes en formació, 23 associacions i 20.000 pacients rebent algun tipus de tractament en aquest moment. El nostre estudi representa aproximadament el 10 % d’aquesta activitat: 100 terapeutes, 12 associacions i aproximadament 2000 pacients de tot el país.

Una altra fita important a destacar és que aquesta psicoteràpia és molt demandada per persones de tots dos sexes i de totes les franges d’edat, amb predomini dels menors de 40 anys. Aproximadament el 70 % dels pacients de l’estudi són menors de 40 anys. La psicoanàlisi actual ha evolucionat i s’ha adaptat a les necessitats de la societat.

Les teràpies s’han escurçat en el temps (el grup mes freqüent del nostre estudi portaven menys de 2 anys de teràpia) i s’han fet accessibles a les persones de classe mitjana, la població més freqüent de l’estudi. Aquí comencem a desmuntar alguns dels mites que han perseguit a la psicoanàlisi clàssica: teràpies molt llargues i només accessibles per un segment de la població amb importants recursos.

Si analitzem els motius de consulta més freqüents, veiem un ampli ventall de situacions de conflicte: malestar general, problemes de parella, problemes en la relacions socials, sentiment de solitud o tristesa perllongada. La psicoanàlisi és doncs un tipus de psicoteràpia versàtil, capaç de donar suport i alleujament a un important nombre de situacions difícils.

Dins dels diagnòstics que trobem en els pacients de l’estudi, hi ha també una diversitat en la psicopatologia, des d’alteracions banals fins a trastorns de la personalitat i psicosi.

En paraules de la Dra. Rosario Castaño, presidenta de la secció psicoanalítica de FEAP: “És important conèixer el perfil dels pacients que sol·liciten ajuda psicològica a les nostres consultes per millorar el nostre coneixement d’aquest col·lectiu i la seva atenció. Compartir informació sobre la nostra pràctica clínica i posar-la a la disposició de tots els companys, d’altres professionals de la salut i de la societat permet aconseguir una perspectiva de coneixement que, d’una altra manera, seria impossible tenir”.

Segons declaracions del Dr. Ricardo Gallego, psicoterapeuta del CEAP de Madrid i coordinador de l’estudi EPIFEAP 2018: “Les dades són contundents i permeten refutar mites clàssicament associats a la psicoanàlisi. Es tracta d’una teràpia àmpliament utilitzada al nostre país, entre tots els grups d’edat, a l’abast d’una majoria de classe mitjana i amb una durada mitjana inferior als dos anys”.

El Dr. Iñigo Ochoa, president de FEAP, destaca que: “Des de FEAP donem suport a iniciatives com l’estudi EPIFEAP 2018, que ens permeten potenciar la recerca i crear un esperit de col·laboració entre les associacions de FEAP. Generar dades que fins avui no existien i posar-las a la disposició de tots és un deure de la nostra institució. Aprofundir en el coneixement de la nostra activitat clínica ens permet millorar i aprendre”.