Per Sílvia Lillian García de la Vega

D’esquerra a dreta: María De Deus, Rui Aragao , Bruno Salesio, Francisco Muñoz i Andrea Rodríguez.

 

El 19 i 20 d’octubre va tenir lloc a la seu de la SEP una trobada organitzada pel Comitè d’Observació Clínica de la IPA que va fer possible la presència de dos experts en el Mètode dels Tres Nivells com a moderadors: Bruno Salesio (membre del Comitè d’Observació Clínica de la IPA, membre titular i analista didacta de la Societat Psicoanalítica de Pelotas i membre titular de la Societat de Rio de Janeiro) i Andrea Rodríguez Quiroga (membre titular de l’Associació Psicoanalítica de Buenos Aires).

El Working Party es va formar amb membres d’altres tres societats (la Societat Portuguesa de Psicoanàlisi, l’Associació Psicoanalítica de Madrid i la Societat Espanyola de Psicoanàlisi) amb un total de 12 analistes. Per part de la SEP, els participants van ser Mª Cristina Betrian, Dolors Cos, Teresa Ferret, Silvia García, Núria Gil, Asunción Luengo, Mercé Olmo, Miguel Perlado i Rosa Velasco.

El Model dels Tres Nivells està dissenyat per facilitar l’observació de les transformacions que es donen en llargs períodes d’anàlisis. A aquest efecte es duu a terme una discussió i reflexió grupal sobre el material clínic presentat. Aquesta aproximació està guiada per les preguntes que es suggereixen en cada nivell i que ajuden a indagar en cadascun d’ells:

– El primer s’ocupa dels canvis fenomenològics tal com són captats pels observadors.

– El segon intenta obtenir una descripció més precisa de diverses dimensions o categories que generin un perfil més sistemàtic dels canvis.

– En el tercer s’examinen possibles interpretacions i hipòtesis explicatives dels canvis i la seva naturalesa. Es parteix de les hipòtesis que se li suposen a l’analista i es comparen amb altres alternatives que poden sorgir d’altres enfocaments clínics o teòrics.

Per desenvolupar aquesta activitat, el grup va treballar durant 12 hores distribuïdes en tres sessions de quatre hores cadascuna. Els participants van compartir les seves idees i hipòtesis en un ambient de treball distès, que va oferir molta espontaneïtat i va generar un treball grupal integrador i productiu. La satisfacció en els participants ha portat a plantejar la possibilitat de repetir l’experiència del 3-LM, que ja s’ha realitzat en ciutats com Montevideo, Buenos Aires, Nova York, Roma, Bogotà, Santiago de Xile, Lima, Praga, Madrid, Lisboa, Israel, Toronto, Montreal, Boston, Chicago, Austin, Sant Francisco i diverses localitats de Brasil com a São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre i Fortaleza (gràcies a les seves diverses societats psicoanalítiques).