Per Jordi Sala

D’esquerra a dreta: Jordi Sala, Ana Ferrer i Eileen Wieland.

La sessió científica del passat 18 d’octubre va anar a càrrec de Jordi Sala, que va presentar un treball sobre “quin és el problema” del pacient i “quin és el problema” que tenen durant la sessió tan el pacient com el seu analista. D’aquesta manera, el fil conductor del tema segons va anar desenvolupant-se es va ocupar de l’estat mental de l’analista en el procés de la seva recepció dels problemes del pacient, tenint en compte quins models i teories implícites juguen un paper en aquesta recepció.

Eileen Wieland va fer una discussió detallada i encertada del treball, centrant-se en el paper de la contratransferència i del enactament, tant des d’un punt de vista teòric com a clínic en relació al material que es presentava. Després es va establir un animat diàleg amb el públic assistent.