Per Jordi Sala

Elena Fieschi, Robert Caper i Antònia Grimalt.

El passat 6 d’octubre, els psicoanalistes de la SEP J.O. Esteve i Antònia Grimalt van participar en el debat sobre psicoanàlisi i ciència organitzat per l’Associació Monografies de Psicoteràpia, Psicoanàlisi i Salut Mental que va tenir lloc a la seu de la Fundació Vidal i Barraquer de Barcelona. L’acte va coincidir amb la presentació de la traducció al català del llibre “Construir en la foscor” (del psicoanalista nord-americà Robert Caper) i va constar de dues parts:

La primera taula va consistir en un debat sobre “Construir en la foscor” en el qual hi van participar Víctor Cabré (professor de la  i director de docència de la FVB) i Alger Sans (Departament de Filosofia de la Ciència de la UAB), que van dialogar amb Robert Caper sobre el contingut del treball que l’autor va llegir: una síntesi actualitzada del seu pensament a propòsit del tema del debat. Els discutidores van presentar els seus punts de vista en relació amb el pensament científic i l’estatus científic de la psicoanàlisi, a més de reflexionar sobre la necessitat d’evitar el reduccionisme i trobar maneres de fomentar la recerca en psicoanàlisi i psicoteràpia psicoanalítica. Aquesta taula va ser moderada per J.O. Esteve.

Elena Fieschi, Víctor Cabré, Robert Caper, Alger Sans i Josep Oriol Esteve.

A la segona taula, Robert Caper va presentar un treball actual titulat “Contenció, autocontenció i creixement psicològic” que va ser discutit per la psicoanalista Antònia Grimalt. Per la seva banda, Elena Fieschi es va encarregar de la traducció consecutiva anglès-català durant tot el debat, que va ser animat i molt interessant.