Per Jordi Artigue

El passat 19 d’octubre es van celebrar en el CosmoCaixa de Barcelona les VI Jornades Baetulae, que any rere any van guanyant renom gràcies a la seva especificitat a l’hora d’atendre de manera actualitzada i tècnica la psicosi, i en la qual van participar diversos psicoanalistes de la SEP.

Jorge Tizón i John Read

Jorge Tizón, fundador d’aquestes jornades, va començar reflexionant sobre la necessitat de re-entendre la psicopatologia des d’una perspectiva més integral. Sobretot per afavorir una visió que comprengui els models de relació o vincles afectius que s’estableixen des de la primera infància, i que discrimini millor els estudis neurobiològics que ens resulten útils (com les aportacions de Panksepp i col·laboradors) i els que apunten a un reduccionisme que ens allunya d’una comprensió més global i del pacient mateix.

 

Jordi Atigue i Sergi de Diego

Sergi de Diego, director de Serveis de Salut Mental Infantil i Juvenil de la FVB, va realitzar una excel·lent i vivenciada exposició sobre les aportacions de Jeanne Magagna (que no va poder assistir a l’esdeveniment per motius de salut) i també sobre el tractament de nens i nenes amb greus pertorbacions, on gràcies a la contratransferència amb creativitat aconsegueix l’establiment del vincle terapèutic. Jordi Artigue, psicoanalista de  l’IPB, va fer aportacions relacionant el treball de Magagna amb la seva experiència actual en l’atenció a adolescents en risc psicopatològic i d’exclusió social en el ECID de Badalona.

L’assistència a les jornades va ser alta, amb nombrosos professionals de diverses generacions i perfils. En la discussió amb el públic es va parlar principalment de la tendència a sobremedicar, així com dels moments on els psicofàrmacs resulten un suport important. Es va comentar la importància del temps per poder realitzar una bona psicoteràpia, i que la salut mental no depèn exclusivament dels psiquiatres i psicòlegs, sinó també d’altres professionals com els docents.

Posteriorment, es van realitzar dos tallers simultanis amb el propòsit d’emfatitzar les qüestions tècniques en el tractament de persones amb psicosi. El primer, dirigit per John Read i moderat per Mark Dangerfield, va tractar sobre com i quan preguntar per abusos en la infància. Un tema important perquè hi ha una alta correlació entre psicosi i abusos en nens. El segon taller, dirigit per Jordi Artigue i Sergi de Diego, va girar entorn del treball psicoterapèutic en psicosi a través d’un cas on s’han hagut d’adaptar creativament per establir el vincle amb un adolescent on els vincles van ser poc tractats des de les seves arrels en la infància.